Predajca

Názov:PREaS
IČO:34800654
DIČ:1020026568
IČ DPH:SK1020026568
Mesto:Levoča
PSČ:054 01
Adresa:Nová 79
Telefón:053/4510543
E-mail:preas@spisnet.sk
Kontakt:Viera Chovancová
Živ.reg. 704-7703 Oú v Levoči

Orgán dozoru a dohľadu

Inšpektorát SOI pre Prešovský kraj

Obrancov mieru 6, 080 01 Prešov 1
Odbor výkonu dozoru
Tel.:
  • 051/772 15 97
Fax:
  • 051/772 15 96